Strategisch de slimste locatie voor mobiliteit

Smartpark Gemert kent een goede bereikbaarheid vanwege de centrale ligging tussen de A50, de A67 en de A73. Bovendien zijn er maar liefst twee vliegvelden in de omgeving: Eindhoven Airport en Weeze Airport. De komende jaren wordt de bereikbaarheid bovendien sterk verbeterd. De gemeente Gemert-Bakel vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers gemakkelijk kunnen reizen van en naar Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Boxmeer/Nijmegen en Uden/Veghel.

De gemeente zet zich daarom concreet in voor een betere doorstroming van het verkeer rondom de N272 (Gemert - Boxmeer), de N615 (Beek en Donk - Nuenen) en de Beekse brug. In een samenwerkingsverband is een concreet maatregelenpakket van de regio Zuid-Nederland beschreven in een mobiliteitsplan, een ‘bidboek’ met de titel: Bereikbaarheid Zuid-Nederland, samen slim robuust. Hierin zijn onder andere ongelijkvloerse kruisingen voor de N279 tussen Asten en Veghel opgenomen. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is deze weg te verbreden.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een goed fietsnetwerk met onder andere fietspaden, die ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld de e-bike, en snelfietsroutes richting Helmond en Lieshout/Eindhoven. Het provinciale openbaar vervoer bedient de hoofdroutes van en naar steden goed. Vanaf december 2016 is er daarnaast Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), een busverbinding tussen Gemert en Nijmegen via Boxmeer.

Ook de ontsluiting van Smartpark Gemert wordt geoptimaliseerd. Twee ontsluitingen, een Oost-Om en een Noord-Om, vergroten de directe bereikbaarheid. De aanleg van de provinciale randweg de Noord-Om zorgt voor een extra ontsluiting van Gemert-Bakel, richting Boekel/Uden. De Noord-Om is medio oktober 2017 geopend.