Strategisch de slimste locatie om te netwerken

Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel (BKG) is een vereniging ván en vóór ondernemers in Gemert-Bakel. Het BKG staat voor een goed ondernemersklimaat in Gemert-Bakel. De ruim 200 leden van de vereniging maken zich sterk voor onderlinge verbondenheid: ze willen weten wat dichtbij wordt geproduceerd en daar gebruik van maken. Om de onderlinge contacten te bevorderen organiseert het BKG diverse bijeenkomsten. Kennisoverdracht en netwerken staan daarin centraal. Uiteraard zijn alle ondernemers van Smartpark Gemert van harte welkom om kennis te maken met de vereniging.

Het BKG onderhoudt de directe contacten met belanghebbende instanties zoals de gemeente, de provincie, Brainport Development en andere ondernemersverenigingen. De vereniging is lid van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging om in groter verband de belangen van ondernemers te versterken. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met onderwijs en arbeidsmarktorganisaties (de multi-helix benadering). De gemeente heeft bovendien een samenwerkingsverband met Atlant en Werkplein Helmond, waarbinnen ondernemers ondersteuning kunnen krijgen voor onder meer job carving, arbeidsparticipatie-opgaven.

Samen met de gemeente Gemert-Bakel en bedrijven werkt BKG aan een cluster- en ketenanalyse, met daarbij een actieplan om nog meer en betere synergievoordelen te kunnen behalen in en uit de samenwerking.