Organisatie

De ontwikkeling van Smartpark Gemert is een initiatief van de gemeente Gemert-Bakel, Unigoed B.V., BL Huisvesting B.V. en Kingspan Unidek . Alle vier de partijen zijn grondeigenaren in het gebied. Samen ontwikkelen ze Smartpark Gemert tot een onderscheidend bedrijventerrein dat de economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en leefbaarheid in Gemert-Bakel een impuls geeft.

De ontwikkeling behelst de verkoop van circa 20 hectare aan kavels voor bedrijfshuisvesting en herontwikkeling van bestaande bouw. Een verkoopmanager houdt zich bezig met de contacten met ondernemers die overwegen zich op Smartpark Gemert te vestigen. De verkoopmanager functioneert als één aanspreekpunt voor het totale aankoop- en ontwikkelproces.

De gemeente Gemert-Bakel, Unigoed B.V., BL Huisvesting B.V. en Kingspan Unidek verwelkomen nieuwe, startende, ondernemingen en bieden doorgroeiers de mogelijkheid om uit te breiden. De gemeente Gemert-Bakel kent een flexibel vestigingsbeleid ten aanzien van bedrijfshuisvesting en beantwoordt duurzaam aan de ruimtevraag. Ook speelt zij in op de veelzijdigheid van bedrijven; in principe worden geen branches of sectoren uitgesloten. Daarmee krijgen ondernemers ruimte om zich te ontwikkelen, samen te werken en kennis te delen.