Een dorp waar kinderen succesvolle leerders worden

Gemert-Bakel beschikt over diverse scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Een groot deel van die scholen werkt samen in de Stichting Zicht, maar wel met allemaal een eigen onderwijsconcept. De scholen wisselen kennis en ervaring onderling uit.

Voor de wat oudere kinderen is er in Gemert-Bakel het Commanderij College, een goed aangeschreven school voor voortgezet onderwijs. Het is een brede scholengemeenschap met onderwijsrichtingen van het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs (pro), vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De onderwijsrichtingen zijn verdeeld over vier locaties; drie locaties in Gemert (havo/vwo, vmbo en pro) en een locatie in Laarbeek (vmbo). Het Commanderij College is een school, die leren door en leren van leerlingen als haar primaire taak ziet. De school wil van haar leerlingen succesvolle leerders maken en begeleidt, ondersteunt en coacht hen op hun weg richting volwassenheid.